O vzdelaní 5x s úsmevom

Téma, ktorá hýbe spoločnosťou, v piatich úsmevných bodoch:
 
1.Múdry nemusí znamenať vzdelaný
Pri stretnutí s človekom, o ktorom vieme, že je vzdelaný, automaticky očakávame aj to, že bude múdry, ale, bohužiaľ, nie je to samozrejmosť. Nikoho nechceme uraziť, ale mnohým vzdelaným ľuďom múdrosť chýba. V našej spoločnosti je mnoho problémov, nie všetko funguje správne, a tu niekde treba hľadať aj podstatu toho všetkého.To všetko nám zvládnuť
 
2. Bifľovanie už nie je „módne“
Vzdelávací systém a základné školstvo na Slovensku sa uberá nie najsprávnejším smerom. Žiaci sú nútení množstvá učiva sa doslova bifľovať naspamäť, a to je pre nich maximálne demotivujúce. Učebnej látky je veľa a celú sa ju naučiť doslovne istotne nie je správna cesta, ako žiakov naozaj aj niečo naučiť, aby im získané vedomosti pomohli v praxi a vedeli ich správne využiť. Tiež je dôležité, aby získaným informáciám aj rozumeli, pretože ak iba zopakuje to, čo sa od neho žiada, je preňho do budúcnosti bezcenné.
 
3.Učiť sa aj zabúdať
Všetci študenti to určite poznajú: na skúšku sa drvia, všetko vysypú ako z rukáva, no akonáhle opustia učebňu, nepotrebné informácie zabudnú. Možno to bude znieť zvláštne, ale je to normálne a do istej miery aj veľmi užitočné. Prílišné množstvo informácií náš mozog zahltí a s ním je to ako s počítačom, ak chcete, aby bezchybne fungoval, je potrebné ho raz za čas „vyčistiť“, teda uvoľniť miesto.Prvé ťahy sláčikom.jpg
 
4. Nie papier, ale vedomosti zavážia
Papier o získanom vzdelaní je jedna vec, ale vedomosti, ktorými sa preukážete napríklad pri pohovore do zamestnania, zasa druhá. Dlhoročné snaženie, aby ste diplom dostali, sa stane nepotrebným v momente, keď vám potenciálny zamestnávateľ zadá úlohy, ktoré ak nesplníte, nepomôžu vám ani dva diplomy. Do úvahy berie len vaše skutočné vedomosti, papier preňho nie je zaujímavý.
 
5. Učiteľstvo ako východisko z núdze
Téma vzdelania a odmeňovania učiteľov rezonuje celou našou spoločnosťou už zopár rokov, no zatiaľ je spokojná len jedna strana. Učitelia so svojimi platmi veľmi spokojní nie sú, a neteší ich ani smerovanie školstva na Slovensku. Zvykne sa hovoriť, že učiteľ nie je zamestnanie, ale povolanie, a teda buď vám bol tento dar daný do vienka alebo inú možnosť nemáte. Bohužiaľ, učiteľstvo medzi lukratívne nepatrí, a to je veľmi smutné, keďže títo ľudia vychovávajú a vplývajú na mladú generáciu asi najviac.

Čo všetko máte naučiť svoje deti?

Aj keď sa nám spoločnosť snaží nahovoriť, že druhí to vedia lepšie, mali by ste myslieť na to, že za výchovu a šťastie vášho dieťaťa priamo zodpovedáte vy. Pozor tak na rady, ktoré sa vám nepozdávajú, a aj tak na ne dáte.

kreslení

Začnite už od malička

Prvé krôčiky, ktoré naše dieťa zrobí by mali byť pod našim dohľadom. Preto pozor, ak sa nazdávate, že škôlka či škola vám má závratne zmeniť život. Aj napriek náročnej práci a často neľahkej situácii, venovanie sa vášmu dieťaťu je esenciálne. Nie len v tomto veku. Snažte sa už od škôlky zapájať vaše dieťa do bežných rutín. Medzi tie patrí to, aby si za sebou poupratovalo hračky, vedelo sa samo obliecť či na chvíľu zabaviť.

S nástupom do školy, sa pre mnohých rodičov veci prekvapivo skomplikujú. Vedzte, že každodenné učenie s vašou ratolesťou bude rutina. Dávajte si teda pozor, aby ste svoje dieťa nenechali na pospas školskému systému. Už od začiatku treba vysvetliť, že známky ako aj celý hodnotiaci systém nie sú reálne. Samozrejme, že ho nemôžete nemotivovať, no klásť za hlavné samotné vzdelanie je začiatok úspechu. Okrem toho by ste so svojím dieťaťom mali  prebrať udalosti, ktoré sa v jeho živote odohrali. Napríklad také šikanovanie je potom oveľa jednoduchšie odhaliť a samo dieťa vám bude dôverovať. Vytvoríte si priateľský vzťah, vďaka ktorému sa ani v puberte nebudete cítiť cudzí.

futsal

S dospievaním prichádzajú na rad vážnejšie témy. Tie sa týkajú nie len samotného vývoja tela, ale aj otázkam o opačnom pohlaví, vzťahoch. Okrem toho je potrebné svoje dieťa zasvätiť do dospeláckeho života. Ako? Pravidelným vreckovým, na ktoré si bude musieť popracovať, či výberom školy, ktorá bude určovať ďalší chod v jeho živote. Čo sa týka dievčat, nezabudnite, že aj prosté domáce práce musia byť v ich programe, ak sa z nich majú stať šikovné gazdinky. Chlapci by sa mali spolu s otcami zaoberať typicky mužskými vecami ako opravami domov či áut. Takto vyvážite psychickú záťaž tou fyzickou.